ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η Εταιρία WIN Α.Ε., θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ποιότητα και την επάρκεια για την υλοποίηση των έργων της, στους τομείς που δραστηριοποιείται. Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρηση της πελατείας μας, η προσέλκυση νέων πελατών και η πρωτοπορία μας απέναντι στον ανταγωνισμό.
Οι προσπάθειες της Εταιρίας εστιάζονται πάντα στην κάλυψη των αναγκών, των επιθυμιών και των προτιμήσεων των πελατών μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Βασικός στόχος της Εταιρίας είναι η πλήρης συμμόρφωση των εργασιών της με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με τον τομέα δραστηριότητάς της.
Η κριτική του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών μας, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μας, είναι πάντοτε επιθυμητή και ευπρόσδεκτη και μόνο με βάση αυτή η Εταιρία θα μπορέσει να πετύχει την διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας, θα βελτιστοποιήσει τις παραγόμενες  υπηρεσίες  της και θα πετύχει τους επιχειρησιακούς της στόχους που έχει θέσει.
Προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε είδους βελτίωση, έτσι ώστε να  αποφύγουμε την επανάληψη λαθών. Για τον λόγο αυτό ανασκοπούμε σε τακτική βάση το σύστημά μας. Αναγνωρίζουμε ότι η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία καθορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες επιτυχίας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και μετρήσιμη η βελτίωση.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, μεταξύ της Διοίκησης και των στελεχών, αποτελεί τον βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να ακολουθείται και να στηρίζεται από όλο το στελεχειακό μας δυναμικό και τους συνεργάτες μας.
Στόχος μας είναι η εξασφάλιση σε όλο το δυναμικό μας, της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για τη διασφάλιση της Διαχείρισης Ποιότητας στην αποτελεσματική υλοποίηση έργων επικοινωνίας και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας της για την υλοποίηση έργων, μέσω της παρούσας Πολιτικής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
CERT-WIN_9001_2015_2018-2
CERT-WIN_1435_2018-2

» » ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
On Νοέμβριος 23, 2013
By

Comments are closed.

« »